Trở thành Mạnh thường quân Quỹ Học bổng Catholic MTA

Become a Sponsor

"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để chúng ta thay đổi thế giới".

– Nelson Mandela – 

 

Liệu đóng góp của bạn có thực sự tạo nên khác biệt? Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều ý nghĩa đặc biệt đối với Qũy Học Bổng Du học Công giáo. Cùng nhau, chúng ta trao cho mỗi đứa trẻ một cơ hội.
Và đó là vẻ đẹp của hai chữ Công giáo, một vẻ đẹp hướng thượng.

Sau đây là 5 lý do vì sao đóng góp của bạn thực sự tạo nên khác biệt.

1. Nhiệm vụ của Qũy Học Bổng là cấp Học Bổng

Tất cả các nguồn tài chính của Qũy Học Bổng Du Học Công giáo được sử dụng vào mục đích đó. Sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa then chốt giúp chúng tôi đem đến các cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam, giúp họ khai mở tri thức, kiến tạo tương lai bằng con đường du học.

2. Mang đến thay đổi lớn lao cho một cuộc đời, một gia đình, và thậm chí, một dân tộc

Không có sự đầu tư nào hiệu quả hơn là cung cấp giáo dục chất lượng cho thế hệ trẻ. Trao cho giới trẻ một cơ hội tiếp cận nền giáo dục hiện đại và khai phóng tạo ra tác động tích cực lên cuộc đời họ, gia đình họ, và rộng ra là tương lai của dân tộc Việt Nam.

3. Đem lại cơ hội công bằng cho sinh viên trên khắp Việt Nam

Hầu như những đứa trẻ được đi du học đều là con cái của những gia đình khá giả. Sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp chúng tôi mở rộng cơ hội này cho sinh viên ở mọi tầng lớp trong xã hội.

4. Niềm tin vào tương lai của bạn được lắng nghe

Đóng góp của bạn chính là khoản đầu tư và niềm tin của bạn vào giáo dục khai trí. Đóng góp của bạn chính là tiếng nói của bạn về những gì bạn thực sự quan tâm, bạn mong muốn, đó là hình thành ra những thế hệ người Việt Nam với một tư duy mới, với kiến thức chuyên môn vững vàng. Đóng góp của bạn giúp chúng tôi kiên trì sứ mệnh này trên hành trình "Khai Dân Trí, và Chấn Dân Khí.

5. Công giáo - một vẻ đẹp hướng thượng

Sự ủng hộ của xã hội có ý nghĩa quyết định để Catholic MTA có thể hiện thực hoá tầm nhìn của mình. Đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi có thể phụng sự xã hội tốt hơn, như lịch sử của giáo hội Công giáo trong hơn hai ngàn năm qua.

Hình thức đóng góp

Cảm ơn bạn đã lựa chọn ủng hộ Qũy Học Bổng Du Học Công giáo

Với khoản tài trợ bắt đầu chỉ từ~5 USD), bạn đã hỗ trợ hành trình du học của các sinh viên Vietnam theo cách thực tế và thật sự ý nghĩa. Bạn có thể đóng góp thông qua chuyển khoản ngân hàng trực tiếp như chi tiết dưới đây; hoặc hoàn thành biểu mẫu thông tin nhà tài trợ và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hoàn thành khoản đóng góp.

  • Tài khoản: MTA Corporation USA
  • Form đăng ký ủng hộ:

Các khoản đóng góp cho Qũy Du Học Công giáo được khấu trừ thuế theo quy định của luật thuế Hoa Kỳ, và theo đó khoản đóng góp này sẽ được khấu trừ thuế theo luật pháp Hoa Kỳ.

BOOK A FREE 1-1 CONSULTATION    viVI