Scholarship School List

Danh sách các trường Quỹ Catholic MTA cấp học bổng (đang cập nhật)

(Đơn vị tiền tệ được tính theo đơn vị tiền của quốc gia du học)

STT

Quốc gia

Trường

Học phí

Học bổng của trường

Học bổng từ Quỹ Catholic MTA 

Tổng giá trị

Học phí sau học bổng

Yêu cầu của học bổng trường

Lưu ý quan trọng

1

US

Valencia College

9.576

up to 2.500

1.200                           

39%

5.876

* GPA: 7.2
* Ielts: 6.5
* Writing test from Valencia

* 10 suất hỗ trợ ăn ở miễn phí
* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

2

US

Gonzaga University

54.120

up to 20.000

                            5.800

48%

28.320

* GPA: 3.0
* IELTS: 6.5

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

3

US

University of Dayton

49.300

up to 30.000

                            3.860

69%

15.440

* GPA: 3.0
* IELTS: 6.0

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

4

US

Carroll University

38.040

25.000 (học bổng tự động)

                            3.260

74%

9.780

* GPA: 2.5
* IELTS: 6.0

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

5

US

Missouri University of Science and Technology

32.624

15.000 (học bổng tự động)

                            2.996

55%

14.628

* GPA: 3.0
* IELTS: 6.5

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

6

US

University of Utah

32.378

up to 10.000

                            3.804

43%

18.574

* GPA: 3.0
* IELTS: 6.5

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

7

US

University of Illinois at Chicago

30.400

up to 12.000

                            3.128

50%

15.272

* GPA: 3.0
* IELTS: 6.5

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

8

US

University of Nevada, Reno

25.304

up to 13.500

                            2.361

63%

9.443

* GPA: 3.0
* IELTS: 6.0

* Học bổng trường cấp 4 năm
* Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

9

US

Florida International University

21.012

up to 5.000

                            2.722

37%

13.290

* GPA: 2.5
* IELTS: 5.5

* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên

10

US

Scecina Memorial High School

30.450 (*)

 

2.000

 

28.450

 

(*) Trọn gói: Học phí, Phí ăn ở Homestay, Giám hộ và hỗ trợ học sinh 24/7

11

Canada

Niagara College

20.000

2.000 (học bổng tự động)

                            1.000

15%

17.000

* IELTS: 6.0

Được sự hỗ trợ từ Công ty MTA Canada trong trường hợp khẩn cấp.

12

Canada

Trent University

34.000

3.000 (học bổng tự động) + Up to 100% học phí

  

* GPA: 8.5
* IELTS: 6.5

Học bổng lên đến 100% học phí từ Quỹ Học bổng ĐH Trent dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, tích cực hoạt động cộng đồng và có năng lực lãnh đạo.
Catholic MTA sẽ hỗ trợ  dành được mức học bổng cao nhất. 

13

Canada

Edmonton Catholic Schools Board

13,850 (*)

                            7.000

50%

6,850 (*)

 

(*) Chi phí ăn ở tại Homestay
(*) 5 suất hỗ trợ 50% chi phí Homestay

14

New Zealand

Epsom Girls Grammar School

20.000

up to 5,750

                            1,500

36%

12,750

* GPA: 8.0 (E, M, S)
* IELTS: 5,5 (hoặc 85% bài Test của trường)
* Bằng chứng về các hoạt động ngoại khóa

* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên.

15

New Zealand

Botany Downs Secondary College

19.000

  

up to 50%

 9.500

*GPA: 8.0

*Phỏng vấn

* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên.

16

New Zealand

St Dominic’s Catholic College

17.000

  

up to 50%

 8.500

*GPA: 8.0

*Phỏng vấn

* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên.

17

New Zealand

Liston College

17.000

  

up to 50%

8.500

*GPA: 8.0

*IELTS: 6.0

*Phỏng vấn

* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên.

18

New Zealand

Wellington High School

17.000

  

up to 50%

8.500

*GPA: 8.0

*IELTS: 6.0

*Phỏng vấn

* Học bổng trường và Quỹ Catholic MTA cấp năm đầu tiên.

 

      

 

  
       

 

  
       

 

  

BOOK A FREE 1-1 CONSULTATION    en_USEN